Физика (русская версия)

 

Պոտենցյալ էներգիա 

 

Հոլոգրաֆիայի սկզբունքները (խորացված) 

 

Մագնիսական դաշտի ազդեցությունը հոսանքակիր հաղորդչի

և հոսանքակիր շրջանակի վրա: Էլեկտրաշարժիչ

 

Գլան, կոն, գունդ: Գլանի և կոնի կողմնային մակերևույթների փռվածքները 

 

 

 

 

Եռանկյան անկյունների գումարը 

 

Կանոնական բազմանիստերի փոխադարձ կապը

 

 

Պյութագորասի թեորեմը

 

                         

 

 

 

 

 

Մաշկի կառուցվածքը և գործառույթները:Մաշկային հիվանդություններ

 

 

 

 

 

 

Սպիտակուցների առաջնային, երկրորդային, երորդային կառուցվածքները,

հիդրոլիզը և բնափոխումները: